Jak prowadzić obwody?

Ponadto instalację należy podzielić na odrębne obwody (oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych dla urządzeń odbiorczych w kuchni oraz dla odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia, na przykład kuchenki elektrycznej). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą mieć styk ochronny.

Obwody trzeba poprowadzić w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów.

Ważne złącze 

W miejscu dostępnym dla pracowników dostawcy energii (zakładu energetycznego) należy też wykonać złącze umożliwiające odłączenie budynku od sieci zasilającej. W przypadku zasilania kablowego umieszcza się je zwykle w linii ogrodzenia od strony zewnętrznej, a przy zasilaniu przyłączem napowietrznym – na zewnętrznej ścianie budynku. W złączu kablowym zazwyczaj instaluje się układ pomiaru energii elektrycznej.

Gdy zwiększamy moc przyłączeniową

Jeżeli w ramach modernizacji następuje zmiana wielkości mocy dostarczanej przez zakład energetyczny, warto rozważyć zmianę przyłącza z napowietrznego na pewniejsze w eksploatacji – kablowe lub przyłącza wykonanego przewodami nieizolowanymi na stojaku dachowym – na napowietrzne, ale z izolowanego samonośnego kabelka.

Jeżeli linia zasilająca znajduje się po drugiej stronie ulicy, wykonanie przyłącza kablowego będzie wymagało ułożenia kabla w poprzek ulicy pod jezdnią, a więc rozkopania nawierzchni albo wykonania przecisku. To pociągnie za sobą zarówno problemy organizacyjne, jak i konieczność poniesienia sporych kosztów. Przyłącze napowietrzne będzie tańsze i łatwiejsze do wykonania. W każdym przypadku ostateczna decyzja leży jednak w gestii dysponenta sieci, czyli zakładu energetycznego.

Ewentualne zwiększenie wielkości mocy przyłączeniowej można połączyć ze zmianą dostawcy energii elektrycznej.

Jeżeli przewidujemy zainstalowanie urządzeń grzejnych na przykład do przygotowania ciepłej wody lub elektrycznego ogrzewania podłóg, a zwłaszcza ogrzewania akumulacyjnego pomieszczeń, opłaca się zmienić taryfę opłat na dwustrefową. W ramach modernizacji instalacji można także uniezależnić się od przerw w dostawie energii elektrycznej, instalując zestaw UPS oraz zespół prądotwórczy, albo pójść jeszcze krok dalej i zamontować niezależne źródło energii elektrycznej w postaci przydomowej elektrowni wiatrowej lub baterii ogniw fotowoltaicznych.

Zmiany w instalacji elektryczne, które poprawią wygodę

Można także wprowadzić wiele zmian poprawiających komfort, na przykład zwiększyć liczbę gniazd wtyczkowych, zastosować gniazda podwójne oraz zainstalować w większych pomieszczeniach zamiast zwykłych łączników regulatory strumienia świetlnego źródeł światła optymalizujące poziom natężenia oświetlenia i odpowiednio także zużywanej do tego mocy.