Podstawowym zadaniem wyłącznika RCD jest ochrona i wyłączenie instalacji elektrycznej w momencie wykrycia upływu prądu z instalacji tj. gdy prąd wpływający do instalacji nie jest równy prądowi z niej wypływającemu. Wyłącznik RCD reaguje na prąd zakłóceniowy płynący z instalacji elektrycznej do ziemi np. przez izolację odbiornika do przewodu PE, lub przez ciało ludzkie. Wyłączniki RCD nie reagują natomiast (oprócz wyłączników RCBO) na zwarcia międzyfazowe i faza-neutralny dlatego też należy stosować je wraz wyłącznikami nadmiarowoprądowymi.

Wyłączniki RCD charakteryzują się następującymi parametrami:

 •  Un - napięcie znamionowe wyłącznika,
 •  In - prąd znamionowy wyłącznika,
 •  IΔn - znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika.

W zależności od rodzaju i przeznaczenia instalacji elektrycznej stosuje się różnego typu wyłączniki RCD. Pierwszym podstawowym kryterium wyboru wyłącznika jest prąd zadziałania IΔn podzielony na trzy kategorie:

 •  wyłączniki wysokoczułe IΔn < 30 mA, stosowane do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 •  wyłączniki średnioczułe 30 mA < IΔn < 500 mA, stosowane do ochrony przed oddziaływaniem pożarowym,
 •  wyłączniki niskoczułe 500 mA < IΔn.

Stosuje się wyłączniki o znamionowych wartościach IΔn: 6, 10, 30, 100, 300, 500, 1000, 3000 mA. Drugim kryterium jest rodzaj wykrywania prądu upływu:

 •  AC -wyłącznik reaguje tylko na prąd różnicowy o przebiegu sinusoidalnym.
 • A - wyłącznik reaguje na prąd różnicowy o przebiegu sinusoidalnym, wyprostowanym jednopołówkowo i impulsowym,
 •  B - wyłącznik reaguje na prąd różnicowy o przebiegu sinusoidalnym, wyprostowanym jednopołówkowo, impulsowym i prąd stały (zalecane do stosowania w instalacjach zasilających sprzęt elektroniczny, energoelektroniczny, komputerowy).

Dodatkowo wyłączniki RCD można podzielić na:

 •  RCCB -wyłącznik różnicowo prądowy bez zabezpieczenia nadmiarowoprądowego,
 •  RCBO - wyłącznik różnicowo prądowy z wbudowanym zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym.

Wyłączniki RCD produkowane są na prądy obciążenia In: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 40, 63, 100, 125, 160 A. Gdzie stosować wyłączniki różnicowo-prądowe? Wyłączniki o prądzie IΔn do 30 mA należy stosować przede wszystkim w :

 •  obwodach gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach mokrych (np łazienka, kuchnia, garaż, piwnica itp.),
 •  obwodach gniazd wtyczkowych zasilających urządzenia elektryczne na wolnym powietrzu,
 •  obwodach gniazd wtyczkowych zasilających urządzenia na placu budowy,
 •  obwodach gniazd wtyczkowych gospodarstw rolniczych i ogrodniczych,
 •  instalacjach elektrycznych na basenie pływackim krytym i na wolnym powietrzu,
 •  instalacjach elektrycznych w saunie,
 •  instalacjach elektrycznych w pojazdach wypoczynkowych i kempingowych,

Wyłączniki o prądzie IΔn do 500 mA należy stosować przede wszystkim w:

 •  instalacjach elektrycznych gospodarstw rolniczych i ogrodniczych jako zabezpieczenie całej instalacji,
 •  instalacjach w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych pożarem.

Wyłączniki różnicowo-prądowe stosuje się w układach sieci TN-S, TN-C-S (z rozdzielonymi przewodami ochronnym PE i neutralnym N), TT, oraz IT.

Wyłączników RCD nie wolno stosować w instalacjach w układzie TN-C (stare instalacje dwu - i cztero- przewodowe), ze względu na to, że nie działają one poprawnie z powodu braku przewodu ochronnego PE i bezpośredniemu podłączeniu przewodu neutralnego N do obudowy urządzeń.

Materiały uzupełniające dostępne na dzień 15 marca 2010 :

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.