Bezpieczniki topikowe.

Są to urządzenia ochronne jednorazowego użytku, które samoczynnie wyłączają chroniony obwód po przekroczeniu wartości prądu określonym przez wartość i typ wkładki topikowej. Każdy bezpiecznik posiada swoją indywidualną charakterystykę czasowo-prądową zawierającą dwie krzywe określające najkrótszy czas niezadziałania i najdłuższy czas wyłączenia.


Typ charakterystyki czasowo-prądowej wkładki topikowej jest określony małymi literami:

a - wkładka przeznaczona tylko do wyłączania prądów zwarciowych,

g - wkładka ogólnego przeznaczenia do wyłączania prądów przeciążeniowych i zwarciowych.

Druga litera członu oznaczającego typ wkładki określa kategorię użytkownika:

G - wkładka ogólnego przeznaczenia,

F - wkładka o charakterystyce szybkiej,

L - Wkładka przeznaczona do ochrony przewodów i kabli,

M - wkładka do zabezpieczenia silników,

R - wkładka do zabezpieczenia układów energoelektronicznych (półprzewodnikowych),

Tr - wkładka do zabezpieczenia transformatorów,

B - wkładka do zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych w górnictwie.

Obecnie w produkcji są następujące wkładki topikowe: aM, aR, gB, gF, gG, gL, gR, gTr.
W celu łatwej identyfikacji prądu znamionowego wkładki wprowadzono system kolorowych oznaczników:

KOLOR WSKAŹNIKA

ZNAMIONOWY PRĄD

RÓŻOWY

2

BRĄZOWY

4

ZIELONY

6

CZERWONY

10

SZARY

16

NIEBIESKI

20

ŻÓŁTY

25

CZARNY

25

BIAŁY

50

MIEDZIANY

63

SREBRNY

80

CZERWONY

100

Ze względu na swoje własciwości (jednokrotny użytek) wkładki topikowe w instalacjach niskich napięć są wypierane przez instalacyjne wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe.

Są to urządzenia ochronne instalacji elektrycznej, których głównym zadaniem jest wyłączenie obwodu, gdy płynący w nim prąd przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu powstałą wskutek przeciążenia lub zwarcia. Ze względu na swoją zwartą modułową budowę, mogą być użytkowane przez osoby niewykwalifikowane. Po usunięciu przyczyny zadziałania wyłącznika można go powtórnie załączyć.
Wyłączniki instalacyjne przeznaczone są do montażu na szynie DIN TH35 produkowane są w obudowach modułowych 1, 2, 3 i 4 torowych z czego szerokość 1 modułu wynosi 17,7 mm. Każdy wyłącznik wyposażony jest w wyzwalacz termobimetalowy (ustawiony fabrycznie) oraz elektromagnesowy o charakterystykach:

B - wyzwalacz przeciążeniowy ustawiony na 1,13 do 1,45 razy wartości prądu znamionowego, a wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 3 do 5 razy wartości prądu znamionowego,

C - wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 5 do 10 razy wartości prądu znamionowego,

D - wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 10 do 20 razy wartości prądu znamionowego.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe produkowane są na znamionowe prądy takie same jak w przypadku bezpieczników topikowych.