Norma PN-IEC 60364-7-701:1999 wyróżnia cztery takie strefy ochronne:

 • strefa 0 - jest to wnętrze wanny lub basenu natryskowego, a sprzęt tam zainstalowany powinien posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7,
 •  strefa 1 - jest to płaszczyzna nad wanną do wysokości 2,25m od poziomu podłogi, a sprzęt tam zainstalowany powinien posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5 oraz zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA,
 •  strefa 2 - jest to płaszczyzna od krawędzi wanny do 0,60m od niej i o wysokości 2,25m od poziomu podłogi, a sprzęt tam zainstalowany powinien posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IPX4 (w pomieszczeniach prywatnych) i IPX5 (w pomieszczeniach publicznych), oprawy oświetleniowe powinny być w II klasie ochronności,
 •  strefa 3 - jest to płaszczyzna 2,40m od końca strefy 2 i wysokości 2,25m od poziomu podłogi, a sprzęt tam zainstalowany powinien posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IPX1 (w pomieszczeniach prywatnych) i IPX5 (w pomieszczeniach publicznych), oprawy oświetleniowe powinny być w II klasie ochronności, a także zamontowane w tej strefie wyłączniki oświetleniowe i gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiającym o stopniu ochrony IP44.

Instalacje elektryczne oraz urządzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach mokrych muszą spełniać następujące wymagania:

 •  połączenia wyrównawcze miejscowe muszą łączyć wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodem ochronnym PE. Do części przewodzących obcych zaliczamy elementy metalowe nie będące częściami urządzeń elektrycznych np. metalowe rury, metalowe wanny, baterie umywalkowe, grzejniki, a przy instalacjach plastikowych PP, wszystkie części metalowe przez które może przepływać woda,
 •  gniazda wtyczkowe w strefie 3 powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA,
 •  przewody wielożyłowe izolowane lub jednożyłowe izolowane powinny być prowadzone w rurach z materiału izolacyjnego,
 •  wszelkie puszki rozgałęźne powinny być instalowane poza strefami 0, 1, 2,
 •  możliwe stosowanie w strefie 0 urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem nie większym niż 12V (źródło zasilania poza tą strefą),
 •  możliwe stosowanie w strefie 3 przenośnych odbiorników elektrycznych w II klasie ochronności np. golarka, suszarka,
 •  możliwe stosowanie ogrzewania podłogowego z zabezpieczeniem go metalową siatką i połączeniem wyrównawczym.

Norma PN-IEC 60364-7-701:2006 wprowadza kilka zmian do wcześniejszej wersji, między innymi:

 1.  przestrzeń pod wanną lub natryskiem została zaliczona do strefy 1,
 2.  została zlikwidowana strefa 3,
 3.  wszystkie obwody elektryczne (również poza strefami ochronnymi) muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA,
 4.  w strefie 1 mogą być instalowane na stałe urządzenia elektryczne przystosowane do instalacji w tej strefie zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez wytwórce określającą szczegółowe warunki montażu i użytkowania (np. pompy natryskowe, podgrzewacze wody, urządzenia zasilane napięciem nie większym niż 25VAC lub 60VDC,
 5.  połączenia wyrównawcze miejscowe dla części przewodzących obcych muszą być wykonane dla całego pomieszczenia dla wszystkich stref jak i poza nimi.

Stosowanie się do wytycznych zawartych w tych normach na pewno pomoże zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi w łazience.