Przewody wielożyłowe w powłoce polwinitowej mogą być układane pod tynkiem lub na tynku (np. przewody YDY, YDYp, YDYt), natomiast przewody jednożyłowe powinny być układane w rurkach lub korytkach instalacyjnych w sposób taki sam jak przewody wielożyłowe. Ważną rzeczą w instalacjach podtynkowych jest sposób prowadzenia przewodów jak i rurek w sposób umożliwiający określenie ich położenia pod tynkiem podczas normalnej pracy. Często zdarza się, że przewody prowadzone niedbale w ścianie są uszkadzane podczas wiercenia otworów np. pod kołki.

Aby zapobiec takim sytuacjom należy zastosować się do kilku prostych rad:

instalacja powinna być prowadzona linią prostą pionowo lub poziomo pomiędzy punktami (np. puszki połączeniowe, puszki gniazd, punkty świetlne), ułatwi to wyznaczenie trasy instalacji na tynku,

  • instalacja pomiędzy puszkami połączeniowymi powinna być ułożona równolegle (poziomo) w odległości około 0,30m od powierzchni sufitu,
  • instalacja przypodłogowa prowadzona pomiędzy puszkami gniazd powinna być prowadzona równolegle (poziomo) w odległości około 0,30m od powierzchni podłogi,
  • instalacja przebiegająca obok futryn drzwi lub okien powinna być ułożona równolegle (pionowo) w odległości około 0,15m od ich krawędzi.

Zastosowanie się do tych kilku uwag uchroni nas od przypadkowych uszkodzeń instalacji elektrycznej podczas normalnej jej pracy.