Stare instalacje elektryczne posiadają wiele podstawowych wad stwarzających zagrożenie pożarowe jak i bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających:

  • Mała ilość gniazd wtyczkowych (często tylko 1) i spowodowane tym przeciążenia z zastosowanych rozdzielaczy.
  •  Indywidualne uziemienie najczęściej podłączone do najbliższej rury (c.o., woda).
  •  Bezpieczniki topikowe zainstalowane zarówno na przewodzie fazowym jak i zerowym
  •  Złe połączenia spowodowane utlenianiem się zastosowanego w przewodach aluminium.
  •  Wiek instalacji, słaba izolacja przewodów, kruszenie przewodu i jego izolacji.