Warto poznać środki ochrony przy uszkodzeniu do których zaliczamy:

ochronę w postaci zastosowania samoczynnego wyłączenia zasilania,

ochronę w postaci zastosowania II klasy ochronności urządzeń,

ochronę w postaci separacji elektrycznej,

ochronę w postaci izolowania stanowiska,

ochronę w postaci miejscowych nieuziemionych połączeń wyrównawczych.

Samoczynne wyłączenie zasilania.
Urządzenia powodujące samoczynne wyłączenie zasilania powodują odłączenie odbiorników z sieci w momencie pojawienia się zakłócenia np. przebicia izolacji i pojawienia się napięcia na obudowie urządzenia.
Do podstawowych urządzeń tego typu zaliczamy:

urządzenia różnicowo-prądowe np. wyłącznik różnicowo-prądowy,

urządzenia przetężeniowe np. bezpiecznik topikowy, wyłącznik nadmiarowo-prądowy,

urządzenia nadnapięciowe np. wyłącznik nadnapięciowy, ochronnik przeciwprzepięciowy.

II klasy ochronności.
Urządzenia w II klasie ochronności wyposażone są ochronę przed pojawieniem się napięcia na częściach przewodzących (np. obudowa) w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej urządzenia. W urządzenich tego typu nie stosuje się przewodu uziemiającego przyłączonego do części przewodzących dostępnych (np. obudowa) jak i części przewodzących zamkniętych (np. silnik).
Stosuje się następujące rodzaje ochrony:

izolacja dodatkowa (podwójna)- poprzez zastosowanie izolacji podstawowej i dodatkowej z przegrodą metalową.

izolacja wzmocniona - poprzez zastosowanie izolacji o podwyższonych parametrach tak aby spełniała wymogi izolacji dodatkowej,

obudowa izolacyjna - poprzez zastosowanie podwyższonej odporności elektrycznej, mechanicznej i termicznej, oraz ochrony w stopniu IP2X.

Separacja elektryczna.
Urządzenia do separacji elektrycznej (np. transformator lub przetwornica separacyjna) służą do rozdzielenia obwodu zasilającego od obwodu odbiorczego w sposób pewny elektrycznie bez połączenia z uziemieniem. Dla zapewnienia właściwej ochrony z obwodu separowanego powinno być zasilane tylko jedno urządzenie, a oprzewodowanie nie powinno przekraczać długości 500m.

Izolowanie stanowiska.
Tego typu ochrona polega na zastosowaniu izolacji podłóg i ścian, a także oddaleniu na odległość co najmniej 2m części przewodzących dostępnych nie będących podczas normalnej pracy pod napięciem, które mogą posiadać różne potencjały. Dodatkowo wszystkie części przewodzące obce (rury, bariery) znajdujące się w zasięgu powinny być izolowane lub odizolowane i posiadać dostateczną wytrzymałość elektryczną i mechaniczną.

Miejscowe nieuziemione połączenie wyrównawcze.
Zastosowanie takiej ochrony polega na połączeniu ze sobą wszystkich dostępnych części przewodzących obcych i części przewodzących nieuziemionym połączeniem wyrównawczym. Tego typu ochronę stosuje się w celu wyrównania potencjału na wszystkich częściach przewodzących znajdujących się w środowisku izolowanym.