TN - w całym układzie występuje jeden punkt bezpośrednio uziemiony do którego za pomocą przewodów ochronnych podłączone są wszystkie części przewodzące dostępne, układ ten dzieli się na:

TN-C - w całym układzie rolę przewodu ochronnego pełni tylko jeden wspólny przewód PEN,

TN-S - w całym układzie jest stosowany jeden przewód ochronny PE,

TN-C-S - część układu jest realizowana poprzez przewód PEN, a następnie po rozdzieleniu przez przewód PE,

TT - układ ten posiada jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a wszystkie części przewodzące dostępne są przyłączone do uziomu niezależnego elektrycznie,

IT - układ ten ma wszystkie części czynne odizolowane od ziemi lub też uziemiony poprzez impedancję tylko jeden punkt, części przewodzące dostępne są uziemione w sposób indywidualny, grupowy lub zbiorowy.

Kod literowy użyty do oznaczenia typu sieci:

Pierwsza litera:

T - oznacza bezpośrednie połączenie punktu neutralnego układu sieci z ziemią,

I - oznacza, że wszystkie części czynne izolowane są od ziemi lub jeden punkt układu sieci połączony z ziemią poprzez impedancję,

Druga litera:

N - oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem neutralnym układu sieci,

T - oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z ziemią, niezależnie od uziemienia jednego z punktów układu sieci.

Trzecia i czwarta litera:

C - oznacza, że funkcje przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny przewód PEN,

S - oznacza, że funkcje przewodu ochronnego pełni przewód PE oddzielony od przewodu neutralnego N.

Zastosowanie układów.

Nowe instalacje elektryczne budynków powinny być budowane w oparciu o układ sieci TN-S tj. z zastosowaniem oddzielnych przewodów neutralnego N i ochronnego PE.
W instalacjach elektrycznych budynków dopuszcza się stosowanie układu sieci TT z przewodem neutralnym lecz jest on rzadko stosowany ze względu na utrudnione uzyskanie małej rezystancji uziemienia na odbiornikach.
W przypadku zaostrzonych wymagań co do pewności zasilania i ochrony przeciwporażeniowej stosuje się układ sieci IT.